Burgers


 • Hamburger, $3.95
 • Cheeseburger, $4.25
 • Dbl Hamburger, $5.50
 • Dbl Cheeseburger, $5.90
 • The Michael Anthony Burger, $4.50

  w/ lettuce, pickle, mustard, mayo & ketchup on french bread

 • The Blue Star Burger, $4.85

  w/ bacon, blue cheese, mustard, ketchup & pickles

 • BBQ Bacon Cheeseburger, $4.85